I. Przetwarzanie danych osobowych

Przekazywane nam dane osobowe w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego aphelektra.com są przetwarzane przez firmę Agencja Produkcyjno Handlowa ELEKTRA Piotr Ratajski zarejestrowana pod adresem Al. Hetmańska 22 m.47, 92-444 Łódź, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;

  2. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego aphelektra.com;

  3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

  4. jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Jego dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym aphelektra.com.

Powierzając nam swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Klienta w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Można również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: elektra@aphelektra.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym sklepie internetowym. Jeśli Klient chciałby zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić samodzielnie (zakładka „Moje konto”/ „Twoje informacje osobiste”, odnośnik „Zapisz się do naszego newslettera”), lub kontaktując się z nami mailowo z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym sklepie internetowym.

II. Cookies i dane eksploatacyjne

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego aphelektra.com na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do jego zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego aphelektra.com, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Sklep może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzającego ze strony aphelektra.com w następujących celach:

  1. realizacja podstawowych funkcjonalności sklepu aphelektra.com, takich jak identyfikacja Klienta jako zalogowanego i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

  2. dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących języka strony);

  3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na jego urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Klient może również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" używanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki na urządzeniu Klienta, pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

III. Postanowienia końcowe

Stosujemy technologie, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.