• Nowy

Czujnik detektor gazu ziemnego XG10 XTREME

Indeks: 7241
Availability:
69,90 zł
Brutto (zawiera podatek VAT)

Detektor czujnik gazu ziemnego XG10 marki XTREME

CECHY URZĄDZENIA

- Czujnik półprzewodnikowy wysokiej jakości

- Sygnalizowanie alarmu dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym

- Wbudowana funkcja do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji prawidłowego działania urządzenia oraz resetowania urządzenia w czasie alarmu.

- Diody LED, które wskazują na działanie i stan alarmu.

- Funkcja oszczędzania energii

- Wysoka skuteczność działania

SPECYFIKACJA 

- Zasilanie: 230V AC

- Czułość: <10% LEL

- Zużycie energii: <3W

- Głośność: >70 dB

- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10stC ~ 45stC

- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10% ~ 90% R.H.

- Długość przewodu: ok. 100 cm 

TEST URZĄDZENIA

 

UWAGA!!! 

W celu zachowania sprawnego działania urządzenia, urządzenie powinno przechodzić regularnie przeglądy oraz być regularnie testowane!

 

Zaleca się montaż urządzenia w odległości 1-2m od potencjalnego źródła gazu(zawory, kuchenki, palniki). 

 

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zaleca się instalację urządzenia we wszystkich

pomieszczeniach i na każdym poziomie budynku mieszkalnego (zarówno tam, gdzie znajdują się

urządzenia lub instalacje mogące stanowić źródło ulatniającego się gazu ale również w innych

pomieszczeniach).

OKRES UŻYTECZNOŚCI URZĄDZENIA

Średni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5 lat. Czas ten jest ściśle

uzależniony od warunków środowiskowych w których urządzenie pracowało, daty produkcji, ilości aktywacji

alarmu itp.) Zaleca się regularne zastępowanie wysłużonych modeli nowymi.

 

WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Aby zminimalizować zagrożenie związane z gazem należy regularnie (przynajmniej raz na pół roku) zlecać

wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominów oraz

spalin z urządzeń zasilanych paliwem. Wszelkie urządzenia grzewcze zawsze należy instalować zgodnie z

zaleceniami producenta i stosować się do lokalnych przepisów budowlanych. Wszystkie urządzenia powinny

być instalowane i sprawdzane przez specjalistów po instalacji. Należy regularnie badać połączenia rur

doprowadzających paliwo lub odprowadzających spaliny, pod kątem wszelkich nieszczelności, pęknięć, śladów

rdzy itp. Należy bezwzględnie zapoznać wszystkich domowników z urządzeniami alarmowymi

wykorzystywanymi w instalacji.

 

URUCHOMIENIE ALARMU 

W momencie uruchomienia alarmu należy:

- BEZWZGLĘDNIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE W KTÓRYM URUCHOMIŁ SIĘ ALARM

- W miarę możliwości należy otworzyć okna i drzwi (spowodować „przeciąg”) w celu zapewnienia wentylacji

pomieszczenia

- Zgłosić problem wyspecjalizowanym jednostkom (straż pożarna / pogotowie gazowe)

- W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomów zatrucia (np. ból głowy) u siebie lub któregokolwiek z domowników, bezwzględnie skontaktować się z lekarzem

 

Nowy